Disclaimer

Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de eigenaar: de eigenaar van de website;
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans
bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze
disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van
het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan
deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar
wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen
daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient
schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen via
info@whatsupdoc.nl
Wij behouden ons alle rechten voor

E-mail:info@whatsupdoc.nl