Werkwijze

Hoe werkt What's up doc?

pic_2

What's up doc werkt vanuit de standplaats Naarden maar kan ook op uw locatie werkzaam zijn. Sinds dit jaar worden o.a. advieswerkzaamheden via Medas verricht voor diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.
Uit jarenlange ervaring is gebleken dat een goede onderlinge communicatie en afstemming cruciaal is voor het bereiken van goede resultaten. Het werken in teamverband en/of multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop. In de medische advisering wordt zoveel evidence based gewerkt.
Daarbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met relevante wet- en regelgeving waarbij speciaal aandacht bestaat voor de omgang en het beheer van het medisch geheim.
HOME